deel deze pagina:

 
16 augustus '11
 

Apeldoorn Ontwerp Atelier

Magazine

‘Drijfveren van Apeldoorn’

Het magazine 'Drijfveren van Apeldoorn’ is een productie van het Atelier Ontwerp Openbare Ruimte van de Gemeente Apeldoorn. Het Atelier is een intern samenwerkingsverband van de verschillende afdelingen binnen de dienst Milieu Mobiliteit en Openbare Ruimte (MMO). Het brengt diegenen die direct betrokken zijn bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte bij elkaar. Dit gebeurt allereerst door het gebruik van een fysieke ruimte (‘het atelier’) in het stadhuis waar alle ontwerpers elkaar treffen en samen met andere disciplines werken aan concrete projecten. Daarnaast staat het atelier ook symbool voor de manier hoe de dienst MMO het ontwerp en beheer van de openbare ruimte wil benaderen. Het optimaal integreren van de deelbelangen vanuit verkeer, stedenbouw, openbare ruimte en groen door een goede en directie samenwerking staat hierbij centraal.

Het Atelier Ontwerp Openbare Ruimte bestaat uit negen ontwerpers met een achtergrond in landschapsarchitectuur en openbare ruimte.

Vanuit haar historie is Apeldoorn een dorp. In haar functioneren is het vanaf de jaren zestig echter al een stad. Maar waar staat Apeldoorn nu eigenlijk voor? Wat wil het zijn, en hoe geef je aan die ambitie een ruimtelijke vertaling? Het zijn terugkerende vragen waarbij de vormgeving van de openbare ruimte het definitieve antwoord mede kan bepalen. De openbare ruimte van Apeldoorn is daarmee ook een afspiegeling van de manier hoe de ontwerpers van die openbare ruimte met deze dilemma’s omgaan. Het laat iets zien van hun individuele en professionele drijfveren. En welke inspiratie ze aan Apeldoorn ontlenen.

Sproetjesnetwerk: Sproetjeswerk (concept en vormgeving), Kompaan Centrum voor communicaite (concept), Paul Spendel (concept en copy)

 

deel deze pagina:

Copyright 2019 | Sproetjeswerk

Zwolle | Marketing & Communicatiebureau | grafisch ontwerpbureau | Overijssel
Leliestraat 14 8012 BR Zwolle | M 06 418 747 44 | info@sproetjeswerk.nl | www.sproetjeswerk.nl |
ALGEMENE VOORWAARDEN | Kvk 51582775