Delen op LinkedIn Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Hyves Delen via Pinterest
 
16 augustus '11
 

Moes Beekpark Boek

Ontwikkeling van de stad

Werken aan de stad

 

Van Oprheus tot aan de Canadian Club ligt een zeer afwisselend gebied, waarin de geschiedenis van Apeldoorn zich weerspiegelt. De ontwikkeling van de stad is er zichtbaar in de lijnen van wegen en bebouwing, in de namen en in details zoals bomen, reliëfs, overgangen, huizen en gebouwen. De afgelopen jaren is het gebied met veel zorg en aandacht heringericht. Het goede uit eerdere tijden is behouden. Delen zijn opnieuw ingevuld en belangrijke nieuwe elementen zijn toegevoegd om de kwaliteit van dit gebied te optimaliseren.

 

Het verhaal van Apeldoorn. Van een 'huuske‘ bouwen naar het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige stedenbouwkundige structuur. Van organisch groeien naar een visie op de stad. Van open naar dicht. Van natuur naar cultuur. Van mensen, voor mensen.

Dit boek gaat niet over technische details, het gaat vooral over de vertaling van een visie op leefbaarheid. Een leefbare stad. In dit boek komen de Amsterdams stedenbouwkundig ir. Hans F.D. Davidson, die vanaf 1993 ook stedenbouwkundig adviseur en supervisor voor het Beekpark is, en ing. Gert J.L. Donderwinkel, architect en gemeentelijk projectregisseur aan het woord. Ze wandelden door het gebied en gaven intussen hun verhaal.

Sproetjesnetwerk: Sproetjeswerk (concept en vormgeving), Kompaan centrum voor communicatie (concept), Roeland Schweitzer (copy), Henk Schuurmans (fotografie)

Delen op LinkedIn Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Hyves Delen via Pinterest

Copyright 2019 | Sproetjeswerk

Zwolle | Marketing & Communicatiebureau | grafisch ontwerpbureau | Overijssel
Leliestraat 14 8012 BR Zwolle | M 06 418 747 44 | info@sproetjeswerk.nl | www.sproetjeswerk.nl |
ALGEMENE VOORWAARDEN | Kvk 51582775